ნივთის დაბრუნება და შეცვლა

ნივთის დაბრუნება და შეცვლა

ჩვენ მზად ვართ დავიბრუნოთ ან შეგიცვალოთ ნივთი

 

წესები

გაყიდვების შემდგომი მომსახურების ცენტრი არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დააბრუნოთ შეძენილი ნივთი ან მოითხოვოთ მისი შეკეთება.

1. ფაქტურა და სალაროს ქვითარი:

გთხოვთ, შეინახოთ ორიგინალი ფაქტურა და სალაროს ქვითარი, როგორც თქვენი გადახდის მტკიცებულება. სალაროს ქვითრის გარეშე ნივთის დაბრუნება ან შეკეთება არ იქნება შესაძლებელი.

2. ყუთი და შეფუთვა:

გთხოვთ, შეინახოთ ნივთის ყუთი და შიდა შეფუთვა. ნივთი არ დაექვემდებარება დაბრუნებას ან შეკეთებას თუ ნივთის წარმოდგენა მოხდება ყუთისა და შეფუთვის გარეშე.

3. რეკომენდაციები:

გთხოვთ, ნივთის მიღებისთანავე, მაღაზიის წარმომადგენელთან ერთად შეამოწმოთ ნივთის ვიზუალური მდგომარეობა. იმ შემთხვევაში, თუ ფიქსირდება ვიზუალური დეფექტი, ნივთის შეცვლა უნდა მოხდეს აღმოჩენისთანავე.

თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შეძენილ ნივთს გაყიდვის შემდგომ აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი ან დეფექტი, მომხმარებელმა საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა მიმართოს მწარმოებლის სერვის ცენტრს. სერვის ცენტრში მომსახურეობა განხორციელდება ნივთის საგარანტიო პირობების შესაბამისად (საკონტაქტო ინფორმაცია და ნივთის საგარანტიო პირობები იხ. შესაბამისი ნივთის/მწარმოებლის საგარანტიო ტალონზე).*

 

4. ნივთის გარანტირებული დაბრუნება 7 კალენდარული დღის განმავლობაში:

7 კალენდარული დღის განმავლობაში ნივთის გარანტირებული დაბრუნება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი არის ქარხნულ მდგომარეობაში და შენარჩუნებული აქვს პირვანდელი სარეალიზაციო სახე. თანხის დაბრუნება მოხდება მაღაზიის დასტურის საფუძველზე.

4.1 გამონაკლისები:

- მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები, ელექტრო ჰიგიენური მოვლის საშუალებები (წვერის ან თმის მოვლის ნივთები, კბილის მოვლის საშუალებები და სხვა) დაბრუნებას ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ნივთს აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი (შესაბამისი პროდუქციის მწარმოებლის სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე).

5. წვრილი საყოფახცოვრებო ნივთები:

წვრილი საყოფახცოვრებო ნივთების განყოფილებაში შეძენილი პროდუქციის (ტექნიკა, ველოსიპედი, ჰოვერბორდი, ელ.სკუტერები, სპორტული ინვენტარი და სხვა) ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელმა დაზიანებული ნივთი საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა წარადგინოს პროდუქციის მწარმოებლის სერვის ცენტრში გარანტიით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. სერვის ცენტრში მომსახურეობა განხორციელდება ნივთის მწარმოებლის საგარანტიო პირობების შესაბამისად. კარფურის მაღაზიაში შეძენილ წვრილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე ვრცელდება 1 (ერთი) წლიანი გარანტია.

5.1 გამონაკლისები:

- ველოსიპედი, ჰოვერბორდი და ელ. სკუტერი - რომლებზეც ვრცელდება 6 (ექვსი) თვიანი გარანტია.

6. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა:

კარფურის მაღაზიაში შეძენილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე ვრცელდება მწარმოებლის მიერ დადგენილი საგარანტიო ვადა. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია გაყიდვის შემდგომ მომსახურების ცენტრში.*

ნივთზე საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა უნდა მიმართოს მწარმოებლის სერვის ცენტრს.

7. დაბრუნების პირობები:

- გადახდილი თანხის დაბრუნება მოხდება ნივთის ღირებულების გადახდის მეთოდის შესაბამისად. (იხილეთ მუხლი 1&2).

- იმ ნივთის ღირებულების დაბრუნება რომელზეც ვრცელდება სახლში მიტანის სერვისი შესაძლებელია ზემოთ ჩამოთვლილი პირობების გათვალისწინებით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მომწოდებლისგან მიღებული იქნება დადასტური, რომ ნივთი არ არის მიტანილი მომხმარებელთან ან ნივთი მომხმარებლისგან წამოღებულია მომწოდებლის მიერ (იხილეთ მუხლი 1&2).

8. შეკეთების პირობები:

- გარანტია არ ვრცელდება ნივთის ღირებულების გადახდის მტკიცებულების გარეშე.

- გარანტია არ ვრცელდება ნივთის ფიზიკური/ვიზუალური დაზიანების (გატეხილი,დავარდნილი და სხვა) შემთხვევაში.

- საგარანტიო პირობების ფარგლებში ნივთის შესაკეთებლად განისაზღვრება არაუმეტეს 30 სამუშაო დღე. ამასთან, კონკრეტული ნივთის საგარანტიო მომსახურების ვადები შესაძლოა იყოს განსხვავებული, რაც დამოკიდებულია ნივთის მწარმოებლის სერვის ცენტრის საგარანტიო მომსახურების პირობებზე.

- თუ შესაკეთებლად განსაზღვრულ პერიოდში ნივთის შეკეთება ვერ მოხერხდა, მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს შეძენილი ნივთის ახალი იდენტური ნივთით ჩანაცვლება ან გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება.

- საგარანტიო პირობების შესაბამისად შეკეთებას არ ექვემდებარება შემდეგი ნივთები: პროგრამული უზრუნველყოფა, კვების ბლოკი, კვების წყარო, მეხსიერების ბარათი, სადენი, გადამყვანი, დასამუხტი მოწყობილობა, პულტი და სხვა აქსესუარი.

- მწარმოებლის მიერ დადგენილი ნივთის ექსპლუატაციის წესების და პირობების უგულებელყოფა ითვლება საგარანტიო პირობების დარღვევად. შესაბამისად, ამგვარ ნივთზე საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება.

* მწარმოებლის მიერ დადგენილი საგანტიო პირობები, მათ შორის, საგარანტიო მომსახურების გაწევის ვადები, ჩაითვლება უპირატესად!