პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი

Majid Al Futtaim ჰოლდინგი არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც გაერთიანებულია არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში, კერძოდ, დუბაის საამიროში. Majid Al Futtaim ჰოლდინგი ოპერირებს სხვადასხვა შვილობილი კომპანიის დახმარებით, რომელთა შორის არის Majid Al Futtaim საცალო ვაჭრობა, Majid Al Futtaim უძრავი ქონება და Majid Al Futtaim საწარმოები.

აღნიშნულ კონფიდენციალობის პირობებში, აღწერილია, თუ როგორ აგროვებს, ამუშავებს და იყენებს Majid Al Futtaim თქვენს პირად ინფორმაციას, მაშინ, როდესაც თქვენ გვიკავშირდებით ჩვენ, თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით ან იყენებთ ჩვენს პლატფორმებს, როგორც ვებ-გვერდიდან, ისე მობილური აპლიკაციიდან (შემდგომში ერთობლივად - პლატფორმები).

 

რას მოიცავს ჩვენი კონფიდენციალობის პირობები

თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვებისას, გამოყენებისას თუ დაცვისას, ჩვენი მიზანია უმაღლესი სტანდარტებით დადგენილი წესების დაცვა, რისთვისაც შემუშავებული გვაქვს კონფიდენციალობის პოლიტიკა (შემდგომში - პოლიტიკა), რომელიც:

 • განსაზღვრავს იმ კონფიდენციალური ინფორმაციის სახეებს, რომლებსაც ვაგროვებთ;
 • აღწერს რა მიზნით ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს;
 • როდის და რატომ არის შესაძლებელი თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება Majid Al Futtaim-სა და სხვა ორგანიზაციებისათვის;
 • როგორ ვიცავთ ჩვენ მიერ მოპოვებულ პერსონალურ ინფორმაციას და;
 • რა უფლებები და თავისუფლებები გაქვთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებაში.

წინამდებარე პოლიტიკა გამოიყენება, თუ თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით (შემდგომში - ჩვენი მომსახურება). ჩვენი მომსახურებით სარგებლობა კი გულისხმობს:

 • სერვისების ან პროდუქტების ყიდვას/შეკვეთას ჩვენი ნებისმიერი შვილობილი კომპანიისგან ტელეფონით, მაღაზიაში ან ონლაინ;
 • ჩვენი პლატფორმით სარგებლობას, მათ შორის ვებ-გვერდის (შემდგომში - ჩვენი ვებ-გვერდი), საჯარო wi-fi ქსელების ან მობილური აპლიკაციის (შემდგომში - ჩვენი მობილური აპლიკაცია);
 • ჩვენი ლოიალურობის პროგრამის (ე.წ. „მაი ქლაბი“) წევრობას;
 • ჩვენს პრომო აქციებში/კონკურსებში მონაწილეობას და ახალი ამბების/შემოთავაზებების მისაღებად რეგისტრაციას.

ეს პოლიტიკა ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როცა თქვენ გვეკონტაქტებით ჩვენ ან ჩვენ გეკონტაქტებით თქვენ ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებით.

 

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ

როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით ჩვენი მომსახურების მისაღებად, ჩვენ შეგვიძლია, შევაგროვოთ:

 • თქენი პერსონალური მონაცემები, მათ შორის საფოსტო და ბილინგის მისამართები, ელექტრონული ფოსტის მისამართი/მისამართები, ტელეფონის ნომერი/ნომრები, დაბადების თარიღი, სქესი და პასპორტის ან პირადი ნომერი;
 • თქვენი ანგარიშის შესვლის დეტალები, როგორიცაა თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი (დაშიფრული) და 
 • თქვენი ინტერესები, პრეფერენციები, შემოსავლები და სხვა ინფორმაცია.

 

როდესაც თქვენ შოპინგობთ ონლაინ პლატფორმის დახმარებით, ტვირთავთ ჩვენს ვებ-გვერდს, იყენებთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციას ან უკავშირდებით ჩვენს wi-fi-ს ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ:

 • ინფორმაცია თქვენი ონლაინ შესყიდვების შესახებ (მაგალითად: რა, როდის, სად შეუკვეთეთ/იყიდეთ და როგორ გადაიხადეთ);
 • ინფორმაცია ჩვენს ვებ – გვერდებზე, მობილურ აპლიკაციებსა და საზოგადოებრივ ქსელებში თქვენი ონლაინ დათვალიერების და იმის შესახებ, თუ როდის დააჭერთ ჩვენს ერთ – ერთ რეკლამას (მათ შორის, სხვა ორგანიზაციების ვებ – გვერდებზე ნაჩვენებ ჩვენს რეკლამას);
 • ინფორმაცია იმ მოწყობილობების შესახებ, რომლებსაც იყენებდით ჩვენს სერვისებზე შესასვლელად (მათ შორის, მარკის, მოდელისა და ოპერაციული სისტემის, IP მისამართის, ბრაუზერის ტიპისა და მობილური მოწყობილობების იდენტიფიკატორი) და
 • ინფორმაცია თქვენი ზუსტი გეოლოკაციის შესახებ.

 

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ლოიალობის პროგრამას (პროგრამებს), ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ:

 • ტრანზაქციის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის მაღაზიაში შეძენილი და ონლაინ შესყიდვები, რომელთათვისაც თქვენ აგროვებთ ქულებს და, ასევე, როგორ იყენებთ თქვენს ქულებს, კუპონებს და ვაუჩერებს ჩვენს შვილობილ კომპანიებში ან სხვა პარტნიორებთან.

 

როდესაც თქვენ გვეკონტაქტებით ჩვენ ან ჩვენ გეკონტაქტებით თქვენ პრომო აქციებში, კონკურსებში, გამოკითხვებში ან ჩვენი სერვისების შესახებ კითხვარებში მონაწილეობის მისაღებად, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ:

 • პირადი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენს შესახებ გვაწვდით;
 • ელ.ფოსტისა და სხვა ციფრული კომუნიკაციების დეტალები, რომელსაც ჩვენ გამოგიგზავნით, მათ შორის ინფორმაცია თქვენ მიერ გახსნილი ელ.ფოსტის და მათში ბმულების შესახებ, რომლებზეც დააწკაპუნებთ; და
 • თქვენი უკუკავშირი და წვლილი მომხმარებელთა გამოკითხვებსა და კითხვარებში.

 

პირადი ინფორმაციის სხვა წყაროები

ჩვენ, ასევე, შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენ შესახებ სხვა წყაროებიდან მიღებული პირადი ინფორმაცია, მაგალითად, იმ სპეციალური კომპანიებისგან, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას, ონლაინ მედია არხებისგან, ჩვენი პარტნიორებისა და საჯარო რეესტრებისგან. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ შემდეგი სახის პირადი ინფორმაცია თქვენს შესახებ სხვა წყაროებიდან: საკონტაქტო ინფორმაცია, საკრედიტო ისტორია, შესყიდვები, ინტერესები, პრეფერენციები ან სხვა სახის საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. ეს სხვა პირადი ინფორმაცია გვეხმარება:

 • გადავხედოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემები და
 • გავაუმჯობესოთ და გავზომოთ ჩვენი მარკეტინგული კომუნიკაციების, მათ შორის ონლაინ რეკლამირების ეფექტურობა.

კანონით ან ჩვენ შორის არსებული სახელშეკულებო ურთიერთობით ჩვენ შეიძლება მოგვეთხოვოს შევაგროვოთ პერსონალური ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

თუ გადაწყვეტთ, რომ არ მოგვაწოდოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია გამოსაყენებლად, ამ პოლიტიკის შესაბამისად, თქვენ კვლავ შეძლებთ ეწვიოთ ჩვენს პლატფორმებს, მაგრამ შესაძლოა ვერ შეძლოთ წვდომა გარკვეულ ვარიანტებზე, პროდუქტებზე ან სერვისებზე, ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ მოთხოვნილი მომსახურების შესრულება.

 

რატომ და როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას

ჩვენ იმისათვის ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას, რომ ჩვენი სერვისები თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდეს.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას თქვენს მიერ მოთხოვნილი მომსახურების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის:

 • თქვენი შეკვეთებისა და თანხის დაბრუნების მოთხოვნის დამუშავებისათვის; და
 • იმ ანგარიშების მართვისათვის, რომელსაც ჩვენთან ფლობთ.

ეს იმისთვისაა, რომ ჩვენ შევძლოთ მოგაწოდოთ მომსახურება ჩვენი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად.

 

თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაცია

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, რომ პერსონალურად მოვახდინოთ თქვენთვის ჩვენ მიერ გამოგზავნილი მარკეტინგული შეტყობინებების პერსონალიზება და გავხადოთ ისინი უფრო აქტუალური და საინტერესო თქვენთვის, ვინაიდან და რადგანაც ეს ჩვენი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარეობს. საჭიროების შემთხვევაში კი, ამ ინფორმაციის გამოყენებისათვის, ჩვენ, პირველ რიგში, თქვენს თანხმობას მოვიპოვებთ.

ჩვენ ამ მიზნისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია შემდეგი გზით:

 • გამოვიყენოთ თქვენი ქმედებები ონლაინ ბრაუზერში, ისევე როგორც მაღაზიაში და ონლაინ შესყიდვებში იმისათვის, რომ უკეთ გაგიცნოთ, როგორც მომხმარებელი და მოგაწოდოთ პერსონალურად შემოთავაზებული შეთავაზებები და სერვისები;
 • უზრუნველგყოთ შესაბამისი მარკეტინგული კომუნიკაციებით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტით, ფოსტით, ტელეფონით, sms-ით ან ონლაინ რეკლამით), იმ პროდუქტრებისა და მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდებისთვის, რომელთაც ჩვენ ან ჩვენი მომწოდებლები და პარტნიორები გთავაზობენ. აღნიშნულის ფარგლებში ონლაინ რეკლამირება შეიძლება განთავსდეს ჩვენს ვებ-გვერდებზე და სხვა ორგანიზაციების ვებ-გვერდებზე და ონლაინ მედია არხებზე. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ ჩვენი, ჩვენი მომწოდებლებისა და პარტნიორების კომერციული კომუნიკაციების ეფექტურობა;
 • იმისათვის, რომ დაგვეხმაროთ თქვენს უკეთესად გაცნობაში და, რა თქმა უნდა, მოგაწოდოთ თქვენი ინტერესების შესაბამისი მომსახურება და მარკეტინგული კომუნიკაციები, ჩვენ ვაერთიანებთ იმ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც ვაგროვებთ მაღაზიაში ყიდვისას, ჩვენი ვებ-გვერდებიდან, მობილური აპლიკაციებიდან  და სხვა წყაროებიდან, მათ შორის Majid Al Futtaim-ის ქვეშ გაერთიანებული სხვადასხვა შვილობილი კომპანიებიდან.

 

კონტაქტი და კომუნიკაცია თქვენთან

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, როდესაც თქვენთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, რათა:

 • დაგიკავშირდეთ ჩვენი სერვისების შესახებ, მაგალითად ტელეფონით, ელ.ფოსტით, ფოსტით ან სოციალური მედიის იმ შეტყობინებებზე პასუხის გაცემის გზით, რომლებიც თქვენ მოგვმართეთ;
 • ვმართოთ ის აქციები და კონკურსები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებთ, მათ შორის ის, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენს მომწოდებლებთან და პარტნიორებთან ერთად;
 • მოგიწვიოთ მონაწილეობის მისაღებად და ვმართოთ მომხმარებელთა გამოკითხვები, კითხვარები და ბაზრის შესწავლის სხვა ღონისძიებები, რომლებსაც ახორციელებს Majid Al Futtaim და სხვა ორგანიზაციები ჩვენი სახელით.

ჩვენი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია მოგაწოდოთ შესაბამისი პასუხები და ინფორმაცია ჩვენი სერვისების შესახებ.

 

ჩვენი ყოველდღიური ოპერაციების მართვა და გაუმჯობესება

ჩვენ ვაანალიზებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს მომსახურებას იმისათვის, რომ:

 • ვმართოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდები და მობილური აპლიკაციები;
 • დაგვეხმაროთ განვავითაროთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქციის ასორტიმენტი, მომსახურებები, მაღაზიები, ინფორმაციული ტექნოლოგიის სისტები, ნოუ-ჰაუ და ჩვენი კომუნიკაციები თქვენთან;
 • გამოვავლინოთ თაღლითობის შემთხვევები და მოვახდინოთ მისი პრევენცია.

ჩვენს ლეგიტიმურ ბიზნეს ინტერესს წარმოადგენს აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენება ამ მიზნებისათვის, შესაბამისად, ამით ჩვენ შევძლებთ გამოვარკვიოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურებები.

 

 

პერსონალური ინფორმაციის გაზიარება

ჩვენ, თქვენი პერსონალური მონაცემები, შესაძლოა გავუზიაროთ მესამე პირებს შემდეგ შემთხვევებში:

Majid Al Futtaim-ის შვილობილი კომპანიები    

ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ ჩვენი შვილობილი კომპანიის მიერ შეგროვებული თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ჩვენს სხვა შვილობილ კომპანიებს ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისათვის.

საცალო პარტნიორები

ჩვენ შეიძლება თქვენი პირადი ინფორმაცია გავუზიაროთ სხვა კომპანიებს, რომლებიც პროდუქციას ყიდიან ჩვენი მომსახურებით (,,საცალო პარტნიორები”). ჩვენ შეიძლება თქვენი პირადი ინფორმაცია გავუზიაროთ სხვა კომპანიებს, რომლებიც პროდუქციას ყიდიან ჩვენი მომსახურებით (,,საცალო პარტნიორები”). ჩვენ მხოლოდ ვაზიარებთ ისეთი სახის პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენს საცალო პარტნიორებს საშუალებას აძლევს, უზრუნველყონ თავიანთი მომსახურება. მაგალითად, ინტერნეტით ან მაღაზიაში ყიდვისას ჩვენ ვაძლევთ შესაბამის საცალო პარტნიორს თქვენს სახელს, საკონტაქტო მონაცემებს და მისამართს, რათა მათ შეძლონ თქვენი ნივთების მიწოდება.

მომსახურების მიმწოდებლები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ გულდასმით შერჩეულ სერვისის მომწოდებლებთან, რომლებიც გარკვეულ ფუნქციებს ასრულებენ ჩვენი სახელით. ეს მოიცავს, მაგალითად, კომპანიებს, რომლებიც გვეხმარებიან ტექნოლოგიური მომსახურებების, მონაცემთა შენახვასა და კომბინირებაში, გადახდების დამუშავებასა და შეკვეთების მიწოდებაში. ჩვენ ვაზიარებთ მხოლოდ იმ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩვენს სერვისის მომწოდებლებს უზრუნველყონ თავიანთი მომსახურება.

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი სერვისის მომწოდებელი, რომელთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ, მუშაობს ონლაინ მედია არხებთან და ისინი ჩვენი სახელით ამ ონლაინ მედია არხებზე ათავსებენ შესაბამის ონლაინ რეკლამირებას ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების, აგრეთვე ჩვენი მომწოდებლებისა და ჩვენი საცალო პარტნიორებისათვის. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების რეკლამა, როდესაც იყენებთ კონკრეტულ სოციალურ მედიას.

 

პერსონალური ინფორმაციის გაზიარება სხვა ორგანიზაციებთან

ჩვენ შეიძლება სხვა ორგანიზაციებს გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ რომელიმე მოქმედი კანონი ან სახელმწიფო ორგანო ამბობს, რომ ჩვენ უნდა გავუზიაროთ კონკრეტული პირის პერსონალური ინფორმაცია;
 • თუ საჭიროა პირადი ინფორმაციის გაზიარება ჩვენი კანონიერი უფლებების დასადგენად, განსახორციელებლად ან დასაცავად (ეს მოიცავს სხვებისთვის პირადი ინფორმაციის მიწოდებას თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად და საკრედიტო რისკის შემცირების მიზნით);
 • ორგანიზაციას, რომელსაც ვყიდით ან გადავცემთ (ან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს გაყიდვის ან გადაცემის შესახებ) ჩვენს რომელიმე ბიზნესს,  ჩვენს ნებისმიერ უფლებას ან ვალდებულებას ნებისმიერი ხელშეკრულებით, რომელიც შეიძლება გვქონდეს თქვენთან. თუ გადაცემა ან გაყიდვა განხორციელდება, ორგანიზაციას, რომელიც იღებს თქვენს პირად ინფორმაციას, შეუძლია გამოიყენოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ისევე, როგორც ჩვენ.
 • ჩვენი ბიზნესის სხვა უფლებამონაცვლეს; ან
 • ყველას, ვისაც გადავცემთ ან შეიძლება გადავცეთ ჩვენი უფლებები და მოვალეობები თქვენთან შეთანხმებით.

 

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა

თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს, ინახებოდეს და დამუშავდეს იმ ქვეყანაში, რომელიც განსხვავდება თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის ან ჩვენი დაფუძნების ქვეყნისგან. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ დადგენილი გვაქვს შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები, მოქმედი კანონმდებლობი შესაბამისად, თქვენი მონაცემების ადექვატური დაცვის უზრუნველსაყოფად. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გადაეცემა უცხო ქვეყნის იურისდიქციას, ის შეიძლება ექვემდებარებოდეს ამ იურისდიქციას და შესაძლოა ჩვენგან მოთხოვნილ იქნეს ამ ინფორმაციის გამჟღავნება სასამართლოში, სამართალდამცავ ორგანოებში ან ამ იურისდიქციების სამთავრობო ორგანოებში, თუმცა აღნიშნულს მხოლოდ მაშინ ექნება ადგილი, როცა ამას მოითხოვს მოქმედი კანონმდებლობა.

 

როგორ ვიცავთ პერსონალურ ინფორმაციას

ჩვენ ვიყენებთ ფიზიკურ, ტექნიკურ და ორგანიზაციულ დაცვას, რათა დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაცია უნებართვო წვდომისგან, გამოყენებისაგან, შეცვლისგან და განადგურებისგან. ამასთან, ინტერნეტზე დაფუძნებული არცერთი საიტი არ შეიძლება იყოს 100 პროცენტით დაცული და ჩვენ არ შეგვიძლია პასუხისმგებლობა ავიღოთ უნებართვო ან უნებლიე შესვლაზე, რაც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება.

 

სოციალური მედია

მომხმარებლების ინფორმირების, დახმარების და თანამშრომლობის მიზნით ჩვენ ოპერირებას ვუწევთ არხებს, გვერდებს და ანგარიშებს სოციალური მედიის ზოგიერთ საიტზე. ჩვენ ვაკონტროლებთ და ვწერთ ამ არხებზე ჩვენ შესახებ გაკეთებულ კომენტარებს და შეტყობინებებს, რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები.

Majid Al Futtaim არ არის პასუხისმგებელი ამ საიტებზე განთავსებულ სხვა ინფორმაციაზე, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც ჩვენ თავად გამოვაქვეყნეთ. ჩვენ არ ვიზიარებთ თავად სოციალური ქსელების საიტებს ან მათ შესახებ მესამე მხარის მიერ განთავსებულ ინფორმაციას.

 

შენახვა

ჩვენ ვინახავთ ჩანაწერებს, იმისათვის, რომ ა. ვმართოთ თქვენი შესყიდვები, ჯავშნები, წევრობები და კონფიდენციალობის პირობებით გათვალისწინებული პროდუქტები ან სერვისები, მათ შორის იმისათვის, რომ გქონდეთ უახლესი ინფორმაცია ჩვენს მარკეტინგთან დაკავშირებით; ბ. თქვენთვის განვახორციელოთ პროდუქტების, მომსახურებებისა და კომუნიკაციების პერსონალიზაცია; გ. განვახორციელოთ შესაბამისი ჩანაწერების შენახვისთვის აუცილებელი იურიდიული მოთხოვნები. ჩვენი ურთიერთობის დასრულების შემდეგ, თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადის დადგენისას, მხედველობაში ვიღებთ ჩვენს სამართლებრივ ვალდებულებებსა და რეგუალციებს. იმისათვის, რომ შეგვიჩეროთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან წვდომა, დაუკავშირდით ჩვენს ანალიტიკის ოფისს, Majid Al Futtaim მენეჯმენტ სერვისს და მოგვწეროთ ჩვენ ელექტრონულ ფოსტაზე: privacy@maf.ae.

თუმცა, ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენს სარეგისტრაციო ინფორმაციას, საჭიროებისამებრ, ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად, დავების გადასაჭრელად და ჩვენი შეთანხმებების შესასრულებლად.

 

მარკეტინგული კომუნიკაციები

ყველა მარკეტინგული შეტყობინება, რომელსაც ჩვენ გამოგიგზავნით, მოგცემთ საშუალებას, უარი თქვათ სამომავლო შეტყობინების მიღებაზე. თუ თქვენ აღარ გსურთ სარეკლამო მასალების მიღება, როგორც აღინიშნა, შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ კომუნიკაციების მიღებაზე ან შეცვალოთ თქვენი ანგარიშის პარამეტრები, რის შედეგადაც ამოიშლებით აღნიშნული მარკეტინგული სიებიდან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ გააუქმებთ ზემოხსენებულ გამოწერას, თქვენ კვლავ მიიღებთ ოპერატიულ და მომსახურების შეტყობინებებს ჩვენგან თქვენ მიერ შეძენილი მომსახურებებისა და პროდუქტების შესახებ და, ამასთანავე, ჩვენ შევინახავთ თქვენ შესახებ ინფორმაციას, რომ სამომავლოდ არ გამოგიგზავნოთ მარკეტინგული სახის შეტყობინებები.

 

„ქუქი ფაილები“ და მსგავსი ტექნოლოგიები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებსა და ისეთ მსგავს ტექნოლოგიებს, როგორიცაა თეგები და პიქსელები (შემდგომში - „ქუქი-ფაილები“), იმისათვის, რომ მოვახდინოთ პერსონალიზაცია, გავაუმჯობესოთ თქვენ მიერ ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების გამოყენება და შესაბამისი ონლაინ რეკლამირების უზრუნველყოფა. ქუქი-ფაილები წარმოადგენს მონაცემთა მცირე ფაილებს, რომლებიც ვებ-გვერდს ან მობილურ აპლიკაციას საშუალებას აძლევს შეაგროვონ და შეინახონ მთელი რიგი მონაცემები თქვენს სამუშაო მაგიდაზე, ლეპტოპში ან მობილურ მოწყობილობაზე.

ქუქი-ფაილები გვეხმარება უზრუნველვყოთ მნიშვნელოვანი მახასიათებლები და ფუნქციები ჩვენს ვებ-გვერდებსა და მობილური აპლიკაციებში, და მათ ვიყენებთ თქვენი, როგორც მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს იმისათვის, რომ:

გავაუმჯობესეთ ჩვენი ვებსაიტებისა და მობილური აპლიკაციების მუშაობა:

ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებსაიტებისა და მობილური აპლიკაციების მუშაობა, რათა თქვენ შეძლოთ მისი პერსონალიზება და მათი მრავალი სასარგებლო ფუნქციის გამოყენება.

მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რათა დავიმახსოვროთ თქვენი პარამეტრები და თქვენი კალათის შინაარსი, როდესაც ჩვენს ვებ-გვრედებსა და მობილური აპლიკაციებში დაბრუნდებით.

გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების მუშაობა

ქუქი-ფაილების საშუალებით შეგვიძლია გავიგოთ, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდები და მობილური აპლიკაციები, მაგალითად, გვაცნობენ თუ თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას შეცდომის შესახებ. ეს ქუქი-ფაილები აგროვებს მონაცემებს, რომლებიც ძირითადად გაერთიანებული და ანონიმურია.

განვათავსოთ შესაბამისი ონლაინ რეკლამა

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რათა დაგვეხმაროთ ისეთი ონლაინ რეკლამირების მიწოდებაში, რომელიც, ჩვენი აზრით, ჩვენს ვებ-გვერდებზე და სხვა ორგანიზაციების ვებ-გვერდებზე თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია.

ამ მიზნით გამოყენებული ქუქი-ფაილების განთავსება ჩვენს ვებ-გვერდებზე ხშირად ხდება სხვა ორგანიზაციების მიერ და ყოველთვის ჩვენი ნებართვით. ამ ქუქი-ჩანაწერებს შეუძლება შეაგროვონ სხვადასხვა ინფორმაცია თქვენი ონლაინ ქცევის შესახებ, როგორიცაა თქვენი IP მისამართი, ვებ-გვერდი, საიდანაც შემოხვედით და ინფორმაცია თქვენი შესყიდვების ისტორიის ან თქვენი კალათის შესახებ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება იხილოთ ჩვენი რეკლამები ჩვენს ვებ-გვერდებზე და სხვა ორგანიზაციების ვებ-გვერდებზე. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ სხვა ორგანიზაციების რეკლამები ჩვენს ვებ-გვერდებზე.

იმისათვის, რომ დაგვეხმაროთ ისეთი რეკლამის მიწოდებაში, რომელიც თქვენთვის რელევანტურია, ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ ქუქი-ფაილებისა და სხვა მოწყობილობების მიერ შენახული ინფორმაცია.

ჩვენი მარკეტინგული კომუნიკაციების, მათ შორის ონლაინ რეკლამირების ეფექტურობის შემოწმება

ქუქი-ფაილების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, ნახეთ თუ არა და რამდენი ხანია მას შემდეგ გასული რაც თქვენ იხილეთ კონკრეტული რეკლამა. ეს ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევს გამოვიკვლიოთ ჩვენი ონლაინ სარეკლამო კამპანიის ეფექტურობა და ვაკონტროლოთ თუ რამდენჯერ იხილავთ თქვენ ამ რეკლამას.

ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს ჩვენი მარკეტინგული კომუნიკაციების ეფექტურობის გამოსაკვლევად, მაგალითად, იმისათვის, რომ გამოვარკვიოთ გახსენით თუ არა ის მარკეტინგული ელექტრონული წერილი, რომელიც ჩვენ გამოგიგზავნეთ.

 

თქვენი არჩევანი, ქუქი-ფაილებთან დაკავშირებით

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები ახალი ქუქი-ფაილების მისაღებად ან უარყოფისთვის და, ასევე, არსებული ქუქი-ფაილების წასაშლელად. ასევე შეგიძლიათ მომართოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ გაგაფრთხილოთ ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენს კომპიუტერში ან სხვა მოწყობილობაზე განთავსდება ახალი ქუქი-ფაილები.

თუ თქვენ გადაწყვეტთ გააუქმოთ ზოგიერთი ან ყველა ქუქი-ფაილი, შესაძლოა ვეღარ შეძლოთ ჩვენი პლატფორმის გამოყენება. მაგალითად, თქვენ ვერ შეძლებთ თქვენს კალათას დაამატოთ პროდუქტები, გააგრძელოთ გადახდა ან გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც სისტემაში შესვლას მოითხოვს.

მას შემდეგ რაც თქვენ მოგვცემთ თანხმობას ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე, ჩვენ ვინახავთ ქუქი-ფაილებს თქვენს კომპიუტერში ან მოწყობილობაზე. თუ გსურთ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა, თქვენ უნდა წაშალოთ ჩვენი ქუქი-ფაილები თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის პარამეტრების გამოყენებით.

სისტემაში დარჩენა

ამ ღილაკის არჩევით, სისტემაში 7 დღის განმავლობაში დარჩებით და აპლიკაციაში დასაბრუნებლად პაროლი აღარ დაგჭირდებათ. ეს მიზნად ისახავს თქვენთვის კომფორტული გარემოს შექმნას, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ეს მხოლოდ მფლობელის მოწყობილობებზე უნდა იქნეს გამოყენებული და არა საზოგადოებრივ ან საზიარო ტექნიკაზე.

 

საერთო მონაცემები, მათი ანალიტიკა და სოციალური ქსელების ფუნქციონირება

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები და წავშალოთ საიდენტიფიკაციო ელემენტები იმისათვის, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მარკეტინგული და სარეკლამო მომსახურებები, გამოვიკვლიოთ პლატფორმის გამოყენება, გავაუმჯობესოთ ჩვენი კონტენტი და შეთავაზებები,  შევქმნათ კონტენტი, პროდუქტები და სერვისები. ასევე, ჩვენ შესაძლოა მოვიწვიოთ მესამე პირები ზემოხსენებული გარემოებების გამოსარკვევად.

ჩვენ ვაგროვებთ პლატფორმის გამოყენების შესახებ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა ჩვენი პლატფორმების ვიზიტორების რაოდენობა და სიხშირე. ეს ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს თუ რომელი ვებ-გვერდიდან ხართ ახლახანს შემოსული, რომელ ვებგვერდზე გადადიხართ შემდეგ, რომელ ბრაუზერს ან მოწყობილობას იყენებთ და რა არის თქვენი IP მისამართი. ჩვენ ასეთ მონაცემებს მხოლოდ ერთიანობაში ვიყენებთ. ეს კოლექტიური მონაცემები გვეხმარება დავადგინოთ, თუ რამდენად იყენებენ ჩვენი მომხმარებლები ჩვენი პლატფორმების სხვადასხვა ნაწილებს და ვიკვლევთ ჩვენი მომხმარებლების დემოგრაფიას, ინტერესებსა და ქცევებს იმისათვის, რომ უკეთ გაგიგოთ და მოგემსახუროთ თქვენ.

თუ თქვენ იყენებთ ისეთ ღილაკებს, რომელიც დაკავშირებულია სოციალურ მედიასთან ან მსგავს საიტებთან (მაგალითად, „მოწონების“ ან/და „გაზიარების“ ღილაკები), ჩვენს პლატფორმაზე არსებული კონტენტი შესაძლოა დაუბრუნდეს სხვა ვებ-გვერდებს ან მომსახურებებს და თქვენი პირადი მონაცემების საჯარო ხილვადობის შესაბამისად ის შეიძლება გახდეს საჯაროდ ან კერძოდ ხელმისაწვდომი (მაგალითად მეგობრებისთვის, მიმდევრებისთვის ან ზოგადად ყველასთვის, ვისაც თქვენი პროფილის გვერდზე აქვს წვდომა).

 

თქვენი უფლებები

თქვენ გაქვთ უფლება ნახოთ ან წვდომა გქონდეთ ისეთ პერსონალურ მონაცემებზე, რასაც ჩვენ ვინახავთ თქვენ შესახებ. აღნიშნულის ასლის მისაღებად, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ანალიტიკის ოფისს და მოგვწეროთ ჩვენ ელექტრონულ ფოსტაზე: privacy@maf.ae.

გარდა ამისა, ადგილობრივი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ გაქვთ გარკვეული უფლებები თქვენს პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს თქვენს უფლებას:

 • შეასწოროთ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია თქვენ შესახებ;
 • წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები;
 • შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება;
 • გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება;
 • გამოიხმოთ ყველა ის თანხმობა, რაც მოგვაწოდეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენებისათვის;
 • მიიღოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოსაყენებელ ელექტრონულ ფორმატში და გადასცეთ იგი მესამე პირებს; და
 • შეიტანოთ საჩივარი თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის ადგილობრივ ორგანოებში.

თუ გსურთ განიხილოთ ან გამოიყენოთ ეს უფლებები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ დეტალებზე.

თუ თქვენ შეშფოთებული ხართ იმით, რომ თქვენს შესახებ რაიმე ინფორმაცია არასწორია ან  მოძველებულია, გთხოვთ, მოგვწეროთ ზემოთ მითითებულ მისამართზე, რომ შეგვატყობინოთ თქვენი პრობლემის შესახევ და ჩვენ შესაბამის ზომებს მივიღებთ აღნიშნულ ჩანაწერებში შესწორების შესატანად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ, სავარაუდოდ, დამატებით ინფორმაციას გამოვითხოვთ თქვენგან იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა.

 

კონფიდენციალობის შესახებ არსებული პრობლემები

თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული პრობლემები კონფიდენციალობასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობასთან ან ამ კონფიდენციალობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს  ეთიკური ვალდებულებების უზრუნველყოფის სამსახურს,  Majid Al Futtaim მენეჯმენტ სერვისს და მოგვწეროთ ჩვენ ელექტრონულ ფოსტაზე: privacy@maf.ae. ჩვენ შევეცდებით, რაც შეიძლება სწრაფად ვუპასუხოთ თქვენს მოთხოვნებს.

 

კონფიდენციალობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა

აუცილებლობის შემთხვევაში ჩვენ შეგვაქვს ცვლილებები ჩვენს კონფიდენციალობის პოლიტიკაში და შემდგომში ვანთავსებთ მას ჩვენს პლატფორმაზე. თუ ჩვენ ვაპირებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენებას მისი შეგროვების დროს აღნიშნული პირობებისგან განსხვავებული მეთოდით, ჩვენ აუცილებლად შეგატყობინებთ ამის შესახებ. ყველა ცვლილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. გთხოვთ, პერიოდულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალობის პოლიტიკას, რათა მიიღოთ ინფორმაცია განხორციელებული ცვლილებების შესახებ.

 

ბმულები

ჩვენი საიტები ან მობილური აპლიკაციები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებ-გვერდებზე, რომლებსაც სხვა ორგანიზაციები მართავენ და რომლებსაც აქვთ საკუთარი კონფიდენციალობის პოლიტიკა. გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ ყურადღებით გაეცანით წესებსა და პირობებს და კონფიდენციალობის პოლიტიკას, სანამ ვებ-გვერდზე რაიმე სახის პერსონალურ ინფორმაციას მოგვაწვდით, რადგან ჩვენ არ ვიღებთ ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობას სხვა ორგანიზაციების ვებ-გვერდების მიერ განხორციელებული ქმედებებისთვის.

 

ბავშვები

ჩვენი პლატფორმები არ არის განკუთვნილი ბავშვებისთვის. წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად, თუ თქვენ გვაწვდით 13 წლამდე პირის პერსონალურ მონაცემებს, თქვენ უნდა წარმოგვიდგინოთ მშობლის, როგორც კანონიერი წარმომადგენლის ან მეურვის თანხმობა 13 წლამდე პირის პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებაზე, გამოყენებასა და დამუშავებაზე.