.
.

აქციის პერიოდი: 
მაისი 16, 2019 to მაისი 22, 2019