.
.

აქციის პერიოდი: 
მაისი 01, 2019 to მაისი 07, 2019