.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 31, 2019 to თებ 06, 2019