.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 23, 2019 to იან 29, 2019