.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 10, 2019 to იან 13, 2019