.
.

აქციის პერიოდი: 
მაისი 30, 2018 to ივნ 05, 2018