.
.

აქციის პერიოდი: 
დეკ 01, 2021 to დეკ 07, 2021