.
.

აქციის პერიოდი: 
ნოე 17, 2021 to ნოე 23, 2021