.
.

აქციის პერიოდი: 
ნოე 10, 2021 to ნოე 16, 2021