.
.

აქციის პერიოდი: 
ნოე 03, 2021 to ნოე 09, 2021