.
.

აქციის პერიოდი: 
მაისი 31, 2021 to ივნ 06, 2021