.
.

აქციის პერიოდი: 
თებ 01, 2021 to თებ 07, 2021