.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 27, 2021 to თებ 02, 2021