.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 13, 2021 to იან 19, 2021