.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 29, 2020 to თებ 04, 2020