.
.

აქციის პერიოდი: 
იან 27, 2020 to თებ 02, 2020