.
.

აქციის პერიოდი: 
დეკ 23, 2019 to იან 05, 2020