.
.

აქციის პერიოდი: 
ნოე 13, 2019 to ნოე 19, 2019