სად არის ჩემთან ყველაზე ახლოს მდებარე ფილიალი?
Question: 
სად არის ჩემთან ყველაზე ახლოს მდებარე ფილიალი?
Answer: 

ეწვევით გვერდს "სად ვართ ჩვენ", მიუთითეთ თქვენი ადგილსამყოფელი და ნახავთ ყველაზე ახლოს მდებარე ფილიალს.