კარფურის სასაჩუქრე ბარათებს რამდენი ხანი აქვს გამოყენების ვადა?
Question: 
კარფურის სასაჩუქრე ბარათებს რამდენი ხანი აქვს გამოყენების ვადა?
Answer: 

 ბარათის გააქტიურებიდან 1 წლის განმავლობაში შეგიძლიათ მისი გამოყენება.