შესაძლებელია რომ შემინახოთ გარკვეული პროდუქცია და მე მოგვიანებით შევიძინო?
Question: 
შესაძლებელია რომ შემინახოთ გარკვეული პროდუქცია და მე მოგვიანებით შევიძინო?
Answer: 

სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ასეთი მომსახურება. ვერ შევძლებთ თქვენთვის შევინახოთ რაიმე ნივთი